ULUSLARARASI MAKALELER

 • Özgür, E., Koçak, K. 2015: The Effects of the Atmospheric Pressure on Evaporation, Acta Geobalcanica, 1(1), 17-24.
 • Yılmaz, M. U., Özgür, E., Koçak, K. 2016: Monthly Streamflow Prediction of Yesilirmak Basin by Using Chaotic Approach, TABAD Research Journal of Agricultural Sciences, 9(2), 18-22.
 • Çaldağ, B., Şaylan, L., Akataş, N., Bakanoğulları, F., Özgür, E., 2017: Investigation of the Adaptation Potential of Winter Wheat Crop to Future Climatic Conditions in Northwest of Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 26(1), 29-37.

ULUSAL SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 • Özgür, E., Koçak, K. 2011: Kaotik Yaklaşımla Kısa Vade Rüzgar Hızı Öngörüsü. V. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 71-80. (Uluslararası Katılımlı)
 • Şaylan, L., Özgür, E., Semizoğlu, E., Çaylak, O., Özkoca, Y., Karayusufoğlu, S., Çaldağ, B. 2011: Evapotranspirasyonun farklı yöntemlerle hesaplanması ve karşılaştırılması. V. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 359-367. (Uluslararası Katılımlı)
 • Koç, E. M., Çaylak, O., Çaldağ, B., Özgür, E., Özkoca, Y., Şaylan, L., Semizoğlu, E. 2011: Bitki Gelişimi Simülasyon Modellerinin Buğdayın Gelişimini Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması. GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 268-273.
 • Şaylan, L., Çaldağ, B., Özgür, E., Koç, E. M., Çaylak, O., Özkoca, Y., Semizoğlu, E., Karayusufoğlu, S., Bakanoğulları, F. 2011: Bitki Gelişimi Simülasyon Modellerinin Toprak Su İçeriğini Belirleme Performanslarının Karşılaştırılması. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Ankara, 619-625.
 • Özgür, E., Koçak, K. 2012: Kazdağları ve Çevresinde Yağış Bileşenlerinin ve Ekstrem Yağışların İncelenmesi. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir, 587-594. (Poster)
 • Özgür, E., Koçak, K. 2013: Kar Yağışlı Gün Sayılarının Toplam Yağışlı Gün Sayılarına Oranının Türkiye Genelinde İncelenmesi, VI. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 229-236 (Uluslararası Katılımlı)
 • Özgür, E., Koçak, K. 2013: Kış Yağış Bileşenlerinin GAP ve Çevresi İçin Aylık Trend Analizi. III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İstanbul, 135-142.
 • Efe, B., Özgür, E. 2014. Standart Yağış İndeksi (SPI) Ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) İle Konya ve Çevresinin Kuraklık Analizi. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya.
 • Özgür, E., Efe, B., Akbayır, İ. 2014. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İllerinin Aylık ve Yıllık Toplam Yağış Analizi, II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya. (Poster)
 • Yılmaz, M. U., Özgür, E., Yeğen, E. B. 2015: Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi. VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 521-528.
 • Özgür, E., Koçak, K. 2015: İstanbul’da Hakim Rüzgarın Persistansındaki Değişimlerin Yönsel İstatistik Yöntemi İle İncelenmesi. VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 615-626.
 • Ceyhan, İ., Özgür, E., Koçak, K. 2015: LOWESS Yönteminin Atmosferik Süreçlere Uygulanması: Buharlaşma-Atmosfer Basıncı İlişkisi. VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 952-959.
 • Kolca, A., Akbayır, İ., Özgür, E., Topçu, H. S. 2015: Muğla İçin Atmosfer Geçirgenliğinden Yararlanılarak Saatlik Direkt Güneş Radyasyonu Tahmini. VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, 1205-1213.
 • Yılmaz, M. U., Özgür, E., Yeğen, E. B. 2015: Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Anlık Birim Hidrografların Elde Edilmesi. 4. Su Yapıları Sempozyumu, Antalya.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 • Şaylan, L., Çaldağ, B., Bakanoğulları, F., Çaylak, O., Koç, E. M., Özkoca, Y, Semizoğlu, E., Karayusufoğlu, S., Özgür, E., Gürbüz, M. A and Günay, S. 2011: Project “Analysis of Climate Change Effects on Crop Growth by Crop Simulation Models”. XI. EMS Annual Meeting & X. European Conference on Applications of Meteorology, Berlin, Germany (Poster)
 • Çaldağ, B., Şaylan, L., Özgür, E., Semizoğlu, E., Çaylak, O., Özkoca, Y. 2012: Comparison of Two Crop Simulation for the Estimation of Winter Wheat Growth and Yield in Northwest Turkey. BALWOIS 2012 – Ohrid, Republic of Macedonia – 28 May, 2 June 2012
 • Özgür, E., Koçak, K. 2014: Monthly Trend Analysis of Snowfall/Precipitation Day Around Southeastern Anatolia Project (GAP) in Turkey. 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Prague, Czech Republic
 • Özgür, E., Efe, B., Koçak, K., Deniz, A. 2014. Trends of Maximum and Minimum Temperatures Around Istanbul. Climate Change and Climate Dynamics Conference, Istanbul, Turkey, 13-16.
 • Koçak, K., Özgür, E., Saldamlı, B. 2014. Trend Extraction From Precipitation Data by Using Singular Spectrum Analysis. Climate Change and Climate Dynamics Conference, Istanbul, Turkey,  24-27.
 • Özgür, E., Koçak, K. 2015. Reclassification of Climate Regions By Using Discriminant Analysis. European Geoscience Union General Assembly 2015, Vienna, Austria. (Poster)
 • Yılmaz, M. U., Özgür, E., Yeğen, E. B. 2015: Determination of Basin Characteristics and Obtaining Synthetic Unit Hydrographs By Using GIS, EWRA 9th World Congress, Istanbul, Turkey.
 • Özgür, E., Koçak, K. 2015: Temperature Persistence As a Criterion of Climate Change. MESAEP 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Crete, Greece.
 • Yılmaz, M. U., Özgür, E. 2015: Seasonality and Persistence Investigation of Extreme Precipitations for Eastern Black Sea Region. MESAEP 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Crete, Greece.
 • Diren, D. H., Özgür, E., Koçak, K. 2015: Investigation of Wind Data With Different Time Scales by Using Chaotic Approach. MESAEP 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Crete, Greece. 
 • Çaldağ, B., Şaylan, L., Akataş, N., Bakanoğulları, F., Çaylak, O., Özkoca, Y., Semizoğlu, E., Özgür, E., Şirin, D. 2015: Investigation of the Adaptation Potential of Winter Wheat to Future Climatic Conditions in Northwest Turkey Using CERES-Wheat and WOFOST Models. MESAEP 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Crete, Greece. (Poster)
 • Özgür, E., Koçak, K. 2016: Investigation of Average Prediction Time for Different Meteorological Variables by Using Chaotic Approach. European Geoscience Union General Assembly 2016, Vienna, Austria. (Poster)
 • Özgür, E., Koçak, K. 2016: Investigation of Wind Speed Persistence Over Marmara Region. European Geoscience Union General Assembly 2016, Vienna, Austria. (Poster)
 • Özgür, E., Yılmaz, M. U. 2016: Trend Investigation of Extreme Precipitation for Eastern Black Sea Region of Turkey. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Afyonkarahisar, Turkey.1332-1335
 • Yılmaz, M. U., Özgür, E., Koçak, K. 2016: Monthly Streamflow Prediction of Yesilirmak Basin by Using Chaotic Approach. 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences, Skopje, Macedonia
 • Akataş, N., Özgür, E., Yılmaz, M. U. 2016: Modeling of Evaporation by Using Multiple Linear Regression. 2ndInternational Congress on Natural and Engineering Sciences, Skopje, Macedonia. (Poster)
 • Özgür, E., Yılmaz, M. U., Diren, D. H., Koçak, K. 2016: Determination of Predictability for Wind Speed with Different Time Scales by Using Chaotic Approach. 1st International Mediterrenean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey.
 • Yılmaz, M. U., Özgür, E., Koçak, K. 2016: Monthly Streamflow Prediction Based on Chaos Theory: A Case Study of the Middle Euphrates Basin. 1st International Mediterrenean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey. (Poster)
 • Yılmaz, M. U., Özgür, E. 2016: A General Review of Turkey’s Policy on Water Issues. 1st International Mediterrenean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey. (Poster)

 

ULUSAL DERGİLERDE ÇIKAN YAYINLAR

 • Orhon, D., Çığgın, A. S., Kertik, A., Uçar, D., Özgür, E., Özen, B. 2011: Yayın Patlaması!. Cumhuriyet Bilim Teknoloji, Sayı: 1269, 15.